شهریور ۸, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۰۶-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۴۲۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۷۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال […]

ادامه مطلب
شهریور ۶, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۰۵-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۷۲۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۷۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال […]

ادامه مطلب
شهریور ۵, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۰۴-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۰۴-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۶۷۰ریال ذرت اکراین بندر امام واریزی فی ۱۱۲۲۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۶۷۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۴۳۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال کنجاله کلزا کرمانشاه واریزی فی ۱۶۵۲۵ریال دان پیش […]

ادامه مطلب
شهریور ۴, ۱۳۹۷ نحوه اندازه گیری کیفیت جوجه

اهمیت و نحوه اندازه گیری کیفیت جوجه در صنعت مرغداری

پوشش پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار می رود.  این مقاله به بررسی مشکلات عمده ی کمی ذخایر پر جوجه پرداخنه و به آن به عنوان یک علل بالقوه می نگرد. این امر به بهبود کیفیت جوجه در جوجه کشی کمک شایانی خواهد کرد.

ادامه مطلب
شهریور ۴, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۰۳-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۰۳-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۶۲۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۷۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۳۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال […]

ادامه مطلب
شهریور ۳, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۰۱-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۰۱-۰۶-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۵۲۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۶۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۲۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال […]

ادامه مطلب
شهریور ۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۳۰-۰۵-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۴۲۰ریال ذرت روس امیر آباد واریزی فی ۱۱۸۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۰۳۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۹۸۰ریال […]

ادامه مطلب
شهریور ۱, ۱۳۹۷ تاثیر روشنایی بر تولید مرغداری

تاثیر روشنایی بر تولید مرغداری ها به همراه راهنمای اجمالی

در مرغ‌ها، نور نه‌تنها از طریق چشم، بلکه از بالای سر و غده پینه آل و همچنین از طریق غده هیپوفیز که در کنار هیپوتالاموس قرار دارد، به مغز نفوذ می‌کند. ما انسان‌ها در چشم خود سه گونه یاخته مخروطی شامل – سلول‌های حساس به نور و رنگ که در مقابل نورهای قرمز، آبی و سبز واکنش نشان می‌دهند – داریم؛ این در حالی است که گونه‌های این یاخته‌های مخروطی در مرغ ۴ عدد است و یاخته مخروطی قرمز، آبی و سبز و نور ماوراءبنفش را شامل می‌شود.

ادامه مطلب
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۹-۰۵-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۹-۰۵-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۳۲۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای دانه های روغنی خراسان واریزی […]

ادامه مطلب
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۸-۰۵-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور لیست قیمت نهاده ها ۲۸-۰۵-۱۳۹۷ ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۷۷۰ریال سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای پلت فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی ۲۲۹۸۰ریال سویای دانه های روغنی خراسان واریزی […]

ادامه مطلب