شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور

لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۶-۱۳۹۷

ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۵۷۰ریال

سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال
سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال
سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال
سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۵۳۰ریال
سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی ۲۲۵۳۰ریال
سویا یگانه خزر(آق قلا) واریزی فی ۲۲۵۳۰ریال
سویا  فضل نیشابور واریزی فی ۲۲۵۳۰ریال

کنجاله کلزا کرمانشاه واریزی فی ۱۶۵۲۵ریال

دان پیش آغازین بندرامام Kal3 واريزي فی ۲۳۲۲۰ریال
دان آغازین بندرامام Kalget واريزي فی ۲۲۰۹۵ریال
دان رشد بندرامام Kalboom واريزي فی ۲۱۰۳۰ریال
دان پایانی-۱ بندرامام Kalfin-1 واريزي فی ۱۹۶۲۰ریال
دان پایانی-۲ بندرامام kalfin-2 واريزي فی ۱۹۲۴۰ریال
دان آغازین بندرامام Kalget-با دارو واريزي فی ۲۲۳۴۵ریال
دان رشد بندرامام Kalboom-با دارو واريزي فی ۲۱۲۸۰ریال
دان پایانی-۱ بندرامام Kalfin-1-با دارو واريزي فی ۱۹۸۷۰ریال

فول فت سویا پلت کرمانشاه کیسه واريزي فی ۲۵۷۳۰ریال
فول فت سویا پلت کرمانشاه  فله واريزي فی ۲۵۲۳۰ریال
روغن خام سویا کرمانشاه / نابدانه سمنان جهت مرغداری واریزی فی ۴۱۰۵۰ریال
روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی ۴۴۲۰۰ریال
روغن خام سویا گل سفید / سبوس کندوج / فضل نیشابور / یگانه خزر جهت مرغداری واریزی فی ۴۱۰۵۰ریال

متیونین فرانسه واریزی فی ۱۹۵۳۵۰ریال
متیونین دگوسا واریزی فی ۱۹۵۳۵۰ریال
متیونین سوئیس D.S.M رش سایق انبار فرهمند واریزی فی ۱۹۵۳۵۰ریال
کولین کلراید NB انبار فرهمند واریزی فی ۸۵۲۰۰ریال
لیزین کره انبار فرهمند واريزي فی ۹۰۲۵۰ریال
تر‌ئونین واریزی فی ۱۱۰۳۰۰ریال
مونوکلسیم فسفات chanphos انبار فرهمند

لیست قیمت نهاده ها ۲۰-۰۶-۱۳۹۷

 

اقلام شرکت آوا تجارت صبا ( مدلل‌ )
اقلام شرکت کلهر دانه جنوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *