شهریور ۲۲, ۱۳۹۷ لیست قیمت روز نهاده ها

لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۶-۱۳۹۷

قیمت نهاده های دام و طیور

لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۶-۱۳۹۷

ذرت برزیل بندر امام واریزی فی ۱۱۶۷۰ریال

سویای پلت کلهر بندر امام واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال
سویای پلت کلهر کرمانشاه واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال
سویای پلت نابدانه سمنان واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال
سویا گل سفید البرز (سوادکوه) واریزی فی ۲۲۷۳۰ریال
سویا فرآوری سبوس کندوج(صومعه سرا) واريزي فی ۲۲۷۳۰ریال
سویا یگانه خزر(آق قلا) واریزی فی ۲۲۷۳۰ریال
سویا  فضل نیشابور واریزی فی ۲۲۷۳۰ریال

کنجاله کلزا کرمانشاه واریزی فی ۱۶۵۲۵ریال

دان پیش آغازین بندرامام Kal3 واريزي فی ۲۳۱۳۰ریال
دان آغازین بندرامام Kalget واريزي فی ۲۲۰۱۰ریال
دان رشد بندرامام Kalboom واريزي فی ۲۰۹۵۰ریال
دان پایانی-۱ بندرامام Kalfin-1 واريزي فی ۱۹۵۶۰ریال
دان پایانی-۲ بندرامام kalfin-2 واريزي فی ۱۹۱۸۰ریال
دان آغازین بندرامام Kalget-با دارو واريزي فی ۲۲۲۱۰ریال
دان رشد بندرامام Kalboom-با دارو واريزي فی ۲۱۱۵۰ریال
دان پایانی-۱ بندرامام Kalfin-1-با دارو واريزي فی ۱۹۷۶۰ریال

فول فت سویا پلت کرمانشاه کیسه واريزي فی ۲۵۷۳۰ریال
فول فت سویا پلت کرمانشاه  فله واريزي فی ۲۵۲۳۰ریال
روغن خام سویا کرمانشاه / نابدانه سمنان جهت مرغداری واریزی فی ۴۱۰۵۰ریال
روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی ۴۴۲۰۰ریال
روغن خام سویا گل سفید / سبوس کندوج / فضل نیشابور / یگانه خزر جهت مرغداری واریزی فی ۴۱۰۵۰ریال

متیونین فرانسه واریزی فی ۱۹۵۳۵۰ریال
متیونین دگوسا واریزی فی ۱۹۵۳۵۰ریال
متیونین سوئیس D.S.M رش سایق انبار فرهمند واریزی فی ۱۹۵۳۵۰ریال
کولین کلراید NB انبار فرهمند واریزی فی ۸۵۲۰۰ریال
لیزین کره انبار فرهمند واريزي فی ۹۰۲۵۰ریال
تر‌ئونین واریزی فی ۱۱۰۳۰۰ریال
مونوکلسیم فسفات chanphos انبار فرهمند

لیست قیمت نهاده ها ۲۱-۰۶-۱۳۹۷

اقلام شرکت آوا تجارت صبا ( مدلل‌ )
اقلام شرکت کلهر دانه جنوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *