شهریور ۲۸, ۱۳۹۷ ترئونین اسید آمینه اقتصادی

ترئونین اسید آمینه اقتصادی

تولید اسید آمینه ترئونین و قیمت آن در برخی از کشورها به گونه است که استفاده از اسید آمینه ترئونین در تغذیه طیور را اقتصادی و ارزشمند نموده است. از آنجایی که اسید آمینه ترئونین پس از متیونین و لیزین سومین اسید آمینه محدود کننده در جیره طیور میباشد، بنابراین استفاده از مکمل اسید آمینه ترئونین در جیره طیور این اجازه را به متخصصان تغذیه و مرغداران میدهد که جیره ای بسیار متوازن را فرموله کنند. از سوی دیگر به دلیل افزودن مکمل ترئونین به جیره طیور این امکان برای مرغدار فراهم می شود که سطح پروتیین خام جیره فرموله شده را کاهش بدهند که این موضوع می تواند در نهایت منجر به کاهش قیمت نهایی جیره و همچنین کاهش بار متابولیکی به پرنده شود.

ادامه مطلب
شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ متیونین چیست

متیونین چیست ؟

متیونین چیست ؟ متیونین به عنوان یکی از اسید آمینه‌های مهم و ضروری بوده و در ساختار آن گوگرد وجود دارد. این اسید آمینه به عنوان مکمل غذایی و ضد اکسیدان در سیستم‌های بیولوژیکی بدن و همچنین در تغذیۀ آبزیان و طیور استفاده می‌شود.

ادامه مطلب
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷ عوامل‌ موثر بر كيفيت‌ جوجه‌ يك‌روزه‌

عوامل‌ موثر بر كيفيت‌ جوجه‌ يك‌روزه‌ و عملكرد جوجه‌ گــوشتي‌

از آنجايي‌كه‌كيفيت‌جوجه‌يكروزه‌در عملكرد گــله‌گــوشتي‌بسيار موثرمي‌باشد; لذا به‌ذكر خصوصيات‌جوجه‌يكروزه‌با كيفيت‌بالا مي‌پردازيم‌.
جوجه‌يكروزه‌با كيفيت‌بالا بايستي‌داراي‌خصوصيات‌زير باشد:
ـ از نظر وزني‌يكنواخت‌و يكدست‌باشد.
ـ رنگــ‌ خوبي‌داشته‌باشد.
ـ به‌اندازه‌ آب‌ از دست‌داده‌باشد.

ـ ناف‌ به‌ خوبي‌ بسته‌ شده‌ باشد.
ـ بدون‌نقائص‌فيزيكي‌و عفونت‌باشد.
ـ هوشيار چابك‌ و فعال‌ باشد.

ادامه مطلب
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷

نقش اسیدهای آمینه در تغذیه طیور چیست ؟

نقش اسیدهای آمینه در تغذیه طیور چیست ؟ آیا اسیدهای آمینه فقط نقش ساختمانی دارند؟ آیا اسیدهای آمینه در تغذیه طیور فقط وظیفه ساخت عضلات و تکثیر سلولی را بر عهده دارند ؟ ۱- متیونین اولین اسید آمینه محدود کننده در جیره های بر پایه ذرت و سویا می باشد. کمبود متیونین در جیره طیور […]

ادامه مطلب